ท่านสามารถเช็คราคาห้องพักในช่วงเวลาต่างๆ ได้ที่ลิงค์นี้

กิจกรรมน่าสนใจ

  • ใส่บาตรพระ (7.30-8.00น.)
  • นั่งเรือเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาและชมหิ่งห้อย
  • นั่งเรือเที่ยวรอบเกาะอัมพวาชมธรรมชาติ
  • นั่งเรื่อพาไปไหว้พระ 5 วัด
  • นั่งเรื่อพาไปไหว้พระ 7 วัด
  • นั่งเรื่อพาไปไหว้พระ 9 วัด
  • นั่งเรือเที่ยวตลาดน้ำท่าคา
  • นวดแผนโบราณ
  • เตาปิ้งย่าง (นำของสดมาเอง)

* เรือ 1 ลำ นั่งได้ 15-20 คน
* สำหรับเรือท่องเที่ยวและนวดแผนโบราณ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองบริการล่วงหน้า 1 ชั่วโมง