การชำระเงิน

หลังจากได้รับการยืนยันการจองห้องจากเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท กรุณาโอนเงินเต็มจำนวนตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขบัญชี
นายธงชัย คูรศิริกุล
และนายครรชิต คูรศิริกุล
กสิกรไทย สมุทรสงคราม ออมทรัพย์ 029-8-34174-3
นางสุปราณี คูรศิริกุล ไทยพาณิชย์ สมุทรสงคราม ออมทรัพย์ 515-2-00933-2