ติดต่อสำรองห้องพักทุกวันในเวลา 08:00-17:00 น. ได้โดยตรงที่ 
คุณเอ๋ 089-814-5545, 099-413-3188, 034-710-755