หากท่านได้ตกลงจองห้องพักกับทางรีสอร์ทแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้แล้ว

 • อัตราค่าบริการห้องพักได้รวมไปถึงบริการอาหารเช้าจำนวน 1 มื้อสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง หากต้องการเข้าพักเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้กับรีสอร์ท

 • การจองห้องพักจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อรีสอร์ทได้รับชำระเงินมัดจำจากท่าน 50% ของยอดค่าใช้บริการทั้งหมด โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นเอกสารสำคัญ

 • หากท่านไม่ชำระเงินมัดจำตามกำหนด รีสอร์ทมีสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่าน

 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก กรุณาแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าพักอย่างน้อยเป็นเวลา 5 วัน

 • การยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเข้าพัก รีสอร์ทจะคืนเงินมัดจำโดยไม่หักค่าดำเนินการ หากน้อยกว่ากำหนดดังกล่าวแล้วรีสอร์ทจะไม่คืนเงินมัดจำให้กับท่านไม่ว่ากรณีใดๆ

 • เวลาเข้าพักหรือเช็คอินคือ 14.00 น. และเวลาออกหรือเช็คเอาท์คือก่อน 12.00 น. หากท่านต้องการเช็คอินล่าช้า กรุณาติดต่อทางรีสอร์ทล่วงหน้า

 • การไม่เข้าพักตามวันที่กำหนด ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนจากทางรีสอร์ทได้

 • เด็กอายุ 0-6 ปีเข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ใช้เตียงที่มีอยู่แล้วในห้องพัก หากต้องการใช้เตียงเสริมหรือที่นอนเสริมจะต้องชำระค่าบริการตามอัตราที่กำหนด

 • ห้องพักทุกห้องเป็นห้องปลอดบุหรี่และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารภายในห้องพักและบริเวณสระว่ายน้ำหากฝ่าฝืนมีโทษปรับ(สูบบุหรี่มีโทษปรับ 2,000 บาท / ประกอบอาหารและรับประทานอาหารในห้องพักปรับ 1,000 บาท)

 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทเข้ามาใช้งาน เช่น เตารีด เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ ไมโครเวฟ เป็นต้น หากฝ่าฝืน มีค่าปรับที่ 300 บาท/ชิ้น

 • หากอุปกรณ์หรือสิ่งของภายในห้องพักเกิดการเสียหายหลังจากท่านเข้าพัก ท่านจะต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

 • สระว่ายน้ำ – กรุณาสวมชุดว่ายน้ำและล้างตัวก่อนลงสระ

 • กรุณาดูแลบุตรหลานของท่าน อย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล

 • เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักทุกท่าน ทางรีสอร์ทขออนุญาตปิดประตูรั้วด้านหน้า เวลา 23.00 น.