อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งอยู่ติดกับตลาดน้ำอัมพวา ซึ่งที่บริเวณนี้เป็นสถานที่พระราชสมพบของรัชกาลที่ 2

Thai house RamaIIgarden

ภายในอุทยานจัดแสดงศิลปะวัตถุในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 2 อาวุธสงคราม และข้าวของเครื่องใช้ของสตรีในอดีต โดยจะจัดแสดงอยู่ภายในเรือนไทยหมู่ 5 หลัง

ทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดแสดงโขนถวายหน้าพระที่นั่งในสวนของอุทยานฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 อีกด้วย

อุทยานเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

Amphawa Rama II park houses 1

การเดินทางไปอุทยานฯ จากธงชัยรีสอร์ทอัมพวา ทำได้ไม่ยาก

โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 325 มุ่งหน้าไปยังตลาดน้ำอัมพวา

แยกซ้ายเข้าไปยังตลาดน้ำอัมพวา ใช้ทางหลวงหมายเลข 6066

อุทยานจะอยู่เลยตลาดน้ำอัมพวาไปเล็กน้อย